چه کسانی در همایش شرکت می کنند؟

 • مدیران و مسئولین دولتی و خصوصی
 • بورسهای اوراق بهادار-فرابورس-کالا-انرژی
 • شرکتهای سرمایه گذاری
 • کارگزاریهای بورس،سبدگردانان
 • بانکها و بیمه ها
 • شرکتهای تامین سرمایه
 • ناشران
 • هلدینگها
 • شرکتهای فعال در بورس
 • شرکتهای علاقه مند به حضور در بورس
 • اقتصاد دانان
 • مدیران شرکتهای تولیدی و تجاری
 • مدیران شرکتهای لجستیکی و حمل و نقل
 • سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی
 • مشاورین حوزه های اقتصادی،سرمایه گذاری وتجاری
 • ارائه کنندگان نرم افزارها و خدمات مرتبط
 • شرکت های استارت آپی علاقه مند به حضور در بورس

چاپ   ایمیل