در شرایط ویژه کنونی، توسعه مراودات، صادرات خدمات و محصولات اعم از کشاورزی وصنعتی به کشورهای همسایه و بویژه " اتحادیه اقتصادی اورآسیا" از اهمیت خاصی برخوردار است. بهره برداری حداکثری از موافقتنامه موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا و فعال شدن هر یک از مناطق آزاد در ایجاد زیرساختها و ارائه خدمات مورد نیاز فعالین اقتصادی بخشهای خصوصی، دولتی و سایر نهادها می تواند هر یک از آنها را به هاب هایی تخصصی برای تمرکز فعالیت با این اتحادیه تبدیل نماید. تعریف هاب های " تولید - صادرات - ترانزیت و مالی" مناطق آزاد و "پشتیبانی"مناطق ویژه اقتصادی و تعاملات صورت پذیرفته با وزارت نیرو بعنوان مجری موافقتنامه و سازمان توسعه تجارت، درراستای سیاستهای توسعه همکاری، صادرات و ترانزیت به کشورهای عضواتحایه اورآسیا و بازارهای ثانویه آن می باشد. لذا بر آن شدیم تا با برگزاری همایش " مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه" با محوریت " صادرات -ترانزیت و اورآسیا " ضمن توصیف و معرفی هر چه بهتر ظرفیتها و ویژگیهای این موافقتنامه، فرصت مغتنمی برای تعامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با فعالین اقتصادی مستقر در مناطق و سایر نقاط کشور بوجود آید.


سخنرانان افتتاحیه

جناب دکتر اردکانیان

وزیر محترم نیرو

جناب آقای دکتر بانک

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد

جناب آقای دکتر مدرس خیابانی

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای دکتر انصاری

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه

جناب آقای دکتر دهقان دهنوی

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی

جناب آقای مهندس شافعی

رئیس اتاق ایران


باقی مانده تا همایش


روز

ساعت

دقیقه

ثانیه
برگزارکننده
مجری